Latvijas fizikālās medicīnas asociācija nodibināta 1993. gada 15. martā.

   Asociācija dibināta ar mērķi apvienot, apmācīt un sertificēt masierus un fizikālās medicīnas māsas. LFMA kā kursu pasniedzēji darbojas augsti kvalificēti un pieredzējuši ārsti, medicīnas māsas un masieri.
   Asociācija sadarbojas ar koledžām, kā arī kopā ar LĀPPOS sertificē un resertificē fizikālās terapijas speciālistus, masierus un speciālistus bērnu masāžas metodē.
   Viens no LFMA darbības virzieniem ir izskaidrot un popularizēt fizikālo terapiju, kurā tiek izmantoti gan neizmainīti dabas faktori – klimats, gaiss, saule, ūdens un dūņas, gan arī izmainīti, sarežģītākas dabas faktori – dažādi elektroterapijas veidi, izmainītas gaismas terapijas metodes, ultraskaņas terapija, triecienviļņi, baroterapija, ūdens, siltuma u.c. pārveidotas dabas faktoru metodes.
   Vēl viena ārstniecības metode, ko asociācija pārstāv un popularizē, ir masāža, kuras apmācības pirmsākumi Latvijā eksistēja jau 20. gs. sākumā un turpina pastāvēt arī mūsdienās.
   Abas šīs ārstniecības metodes sekmīgi darbojas ārstniecībā visus šos gadus un arī šobrīd sekmīgi iekļaujas pacientu rehabilitācijas procesā.
   Latvijas fizikālās medicīnas asociācija rūpējas par savu speciālistu prestižu un stingri iestājas par godīgu, kvalitatīvu un augsti profesionālu savu speciālistu profesionālo darbību ārstniecībā.

Valdes locekļu saraksts:

/ Apstiprināts  2020. gada 7.decembrī /

1. Valdes priekšsēdētāja Asja Eglīte
2. Valdes loceklis Vitālijs Zaharovs
3. Valdes locekle Inga Zandersone
4. Valdes locekle Silvija Jorķe
5. Valdes loceklis Jorēns Skulme
6. Valdes locekle Marija Livčāne – Rodzeviča

LFMA fizikālās terapijas māsu un masieru sertifikācijas, resertifikācijas komisija

  1. Inga Zandersone – masiere, pediatre, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste, sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
  2. Asja Eglīte – fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste
  3. Dzintra Vāvere – fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste, algoloģe, masiere
  4. Ingrīda Dagenvalde – masiere
  5. Līga Lejniece – masiere
  6. Margarita Altuhova – fizikālās terapijas māsa
  7. Natālija Mitrofanova (Kirjuhina) – masiere, kosmētiķe
  8. Rūta Žagare – fizioterapeite, masiere
  9. Silvija Jorķe – komisijas sekretāre