Biedri

Lai kļūtu par Latvijas fizikālās medicīnas asociācijās biedru:

 • Jāiesniedz aizpildīta reģistrācijas forma;
  Biedra reģistrācijas formu var iesniegt sūtot elektroniski uz e-pastu s.jorke@inbox.lv.
 • Jāpārskaita biedru nauda asociācijas kontā vai pie sekretāres klātienē – EUR 20 gadā;

  Bankas rekvizīti:

  Latvijas Fizikālās medicīnas asociācija
  SEB Banka
  SWIFT kods:UNLALV2X
  Norēķinu konts:LV76UNLA0050022979074

  Maksājuma mērķī jāiekļauj šāda informācija : vārds, uzvārds, gads par kuru tiek maksāta biedru nauda.

Papildus informāciju var iegūt zvanot pa tel. 29510148 vai rakstot e-pastu s.jorke@inbox.lv.


Ar 2024. gada 5. marta biedru kopsapulces un valdes lēmumu sākot no 01.04.2024.g. biedru nauda ir 20 EUR gadā.


Biedru nauda par tekošo gadu jāmaksā regulāri, gada 1. ceturksnī.


Biedrības Latvijas fizikālās medicīnas asociācija statūti.


Latvijas fizikālās medicīnas asociācija informē, ka sākot ar 2022.g. septembri asociācijas rīkoto kursu maksa asociācijas biedriem pie samaksātas ikgadējās biedru naudas paliek nemainīga, bet pārējiem palielinās apmēram par 30 %. Bez tam uz kursiem, kur kursantu skaits ir ierobežots priekšroka tiks dota asociācijas biedriem.