Resertifikācijas dokumenti

LFMA atgādina, ka resertifikācijas dokumenti jāiesniedz ne vēlāktrīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām ( Ministru kabineta noteikumi Nr. 943).

Resertifikācijai nepieciešamie dokumenti:

 1. Resertifikācijas iesniegums – veidlapa,
 2. Resertifikācijas lapa – veidlapa,
 3. Sertifikāta kopija,
 4. Darba atskaite par pēdējiem 5 gadiem, kuru apstiprina darba devējs
 5. Atskaite par kvalifikācijas celšanu pēc iepriekšējā sertifikāta, 150 stundu apjomā, tai skaitā:
  • neatliekamā palīdzība
  • kvalifikācija specializācijā – 90 stundu apjomā
  • pievienot kursu apliecību kopiju
 6. Ārstniecības personu reģistrs
 7. Valodas prasmes apliecības kopija:
  • masieriem 2. pakāpe
  • fizikālās terapijas māsām 3. pakāpe

Lai nepieļautu kļūdas sertifikātu derīguma termiņos Resertifikācijas dokumentiem obligāti jāpievieno pēdējā sertifikāta kopija.

Dokumentus resertifikācijai iesniegt ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms resertifikācijas.