Resertifikācija

Latvijas fizikālās medicīnas asociācijas 2024.g. sertifikācijas, resertifikācijas datumi:

 • 23.01
 • 26.03
 • 21.05
 • 10.09
 • 29.10
 • 03.12

LFMA atgādina, ka resertifikācijas dokumenti jāiesniedz ne vēlāktrīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām ( Ministru kabineta noteikumi Nr. 943).

Resertifikācijai nepieciešamie dokumenti:

 1. Resertifikācijas iesniegums – veidlapa,
 2. Resertifikācijas lapa – veidlapa,
 3. Sertifikāta kopija,
 4. Darba atskaite par pēdējiem 5 gadiem, kuru apstiprina darba devējs
 5. Atskaite par kvalifikācijas celšanu pēc iepriekšējā sertifikāta, 150 stundu apjomā, tai skaitā:
  • neatliekamā palīdzība
  • kvalifikācija specializācijā – 90 stundu apjomā
  • pievienotas kursu apliecību kopijas
 6. Izdruka no ārstniecības personu reģistra – saite šeit,
 7. Valodas prasmes apliecības kopija:
  • masieriem 2. pakāpe
  • fizikālās terapijas māsām 3. pakāpe

LFMA sertifikācijas komisija atgādina, ka aizpildot resertifikācijas lapu obligāti aizpildāmi visi 2. sadaļas punkti – 16., 17., 18., ja ir – 19. no visām darba vietām, ja tādas ir vairākas, uz atsevišķām lapām nepieciešama darba devēja rekomendācija un paraksts.


Parakstot dokumentus pievienot zīmogu vai paraksta atšifrējumu.

Latvijas Fizikālās medicīnas asociācijas (LFMA) Resertifikācijas nolikums masiera specialitātē, masāžas metodē, bērnu masāžas metodē, fizikālās terapijas metodē pieejams šeit


Dokumentus resertifikācijai var iesniegt:

 • elektroniski – tikai ar e-parakstu (s.jorke@inbox.lv).
 • klātienē, Meteora ielā 17, iepriekš sazinoties pa telefonu 29510148.
 • pa pastu neierakstītā vēstulē uz adresi:
  Latvijas fizikālās medicīnas asociācija
  Meteora iela 17, Rīga, LV-1002

Maksa par resertifikāciju EUR 48.38

Lai nepieļautu kļūdas sertifikātu derīguma termiņos Resertifikācijas dokumentiem obligāti jāpievieno pēdējā sertifikāta kopija.

Dokumentus resertifikācijai iesniegt ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms resertifikācijas.


LFMA fizikālās terapijas māsu un masieru sertifikācijas, resertifikācijas komisija

 1. Inga Zandersone – masiere, pediatre, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste, sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
 2. Asja Eglīte – fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste
 3. Dzintra Vāvere – fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste, algoloģe, masiere
 4. Ingrīda Dagenvalde – masiere
 5. Līga Lejniece – masiere
 6. Margarita Altuhova – fizikālās terapijas māsa
 7. Natālija Mitrofanova (Kirjuhina) – masiere, kosmētiķe
 8. Rūta Žagare – fizioterapeite, masiere
 9. Silvija Jorķe – komisijas sekretāre