Resertifikācija

Sertifikācijas komisijas sēžu datumi 2024. gadā

 • 23.04.2024. – resertifikācija
 • 21.05.2024. – sertifikācija, resertifikācija
 • 23.09.2024. – sertifikācija, resertifikācija
 • 25.11.2024. – sertifikācija, resertifikācija

Resertifikācijas dokumenti jāiesniedz ne vēlāktrīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām ( Ministru kabineta noteikumi Nr. 943).


 • Pirms dokumentu sūtīšanas, lai pieteiktos resertifikācijai, jāaizpilda reģistrācijas anketa šeit
 • Pēc reģistrācijas anketas aizpildīšanas, dokumentu kopumu var nosūtīt pa pastu, vai iesniegt klātienē

Resertifikācijai nepieciešamie dokumenti:

 1. Resertifikācijas iesniegums – veidlapa,
 2. Resertifikācijas lapa – veidlapa,
 3. Sertifikāta kopija,
 4. Darba atskaite par pēdējiem 5 gadiem, kuru apstiprina darba devējs
 5. Atskaite par kvalifikācijas celšanu pēc iepriekšējā sertifikāta, 150 stundu apjomā, tai skaitā:
  • neatliekamā palīdzība
  • kvalifikācija specializācijā – 90 stundu apjomā
  • pievienotas kursu apliecību kopijas
 6. Izdruka no ārstniecības personu reģistra – saite šeit,
 7. Valodas prasmes apliecības kopija:
  • masieriem 2. pakāpe
  • fizikālās terapijas māsām 3. pakāpe

LFMA sertifikācijas komisija atgādina, ka aizpildot resertifikācijas lapu obligāti aizpildāmi visi 2. sadaļas punkti – 16., 17., 18., ja ir – 19. no visām darba vietām, ja tādas ir vairākas, uz atsevišķām lapām nepieciešama darba devēja rekomendācija un paraksts.


Parakstot dokumentus pievienot zīmogu vai paraksta atšifrējumu.

Latvijas Fizikālās medicīnas asociācijas (LFMA) Resertifikācijas nolikums masiera specialitātē, masāžas metodē, bērnu masāžas metodē, fizikālās terapijas metodē pieejams šeit


Maksa par resertifikāciju EUR 48.38

Lai nepieļautu kļūdas sertifikātu derīguma termiņos Resertifikācijas dokumentiem obligāti jāpievieno pēdējā sertifikāta kopija.

Dokumentus resertifikācijai iesniegt ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms resertifikācijas.


Sertifikācijas eksāmena norises vieta: Ed.Smiļģa iela 2a, Rīga, LV – 1048


Dokumentu iesniegšana
 • Ed.Smiļģa iela 2a, Rīga, LV – 1048

e-pasts: info@masieriem.lv
Tālrunis: 29335964 (jautājumi par sertifikāciju un resertifikāciju, dokumentu iesniegšanu)


Sertifikācijas komisija:

 1. Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs: Inga Zandersone
 2. Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Dzintra Vāvere
 3. Sertifikācijas komisijas sekretārs: Evita Ernestsone – Klints
 4. Rūta Žagare
 5. Asja Eglīte
 6. Inga Kerubiņa
 7. Rita Grīnfogele
 8. Gunta Liepiņa
 9. Līga Lejniece
 10. Ingrīda Dagenvalde