Resertifikācijas dokumenti

Resertifikācijai nepieciešamie dokumenti:

 1. Iesniegums, veidlapa
 2. Diploma kopija, medicīniskā izglītība
 3. Specializācijas apliecības kopija
 4. Sertifikāta kopija
 5. Darba atskaite par pēdējiem 5 gadiem, kuru apstiprina darba devējs
 6. Atskaite par kvalifikācijas celšanu pēc iepriekšējā sertifikāta, 150 stundu apjomā, tai skaitā:
  • neatliekamā palīdzība
  • kvalifikācija specializācijā – 90 stundu apjomā
  • pievienot kursu apliecību kopiju
 7. Ārstniecības personu reģistrs
 8. Valodas prasmes apliecības kopija:
  • masieriem 2. pakāpe
  • fizikālās terapijas māsām 3. pakāpe

Dokumentus resertifikācijai iesniegt ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms resertifikācijas.