Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis

Ministru kabineta noteikumi Nr.31

Rīgā 2013.gada 15.janvārī (prot. Nr.3 7.§)

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 29.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes, sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā dublikāta izgatavošanas maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes (sertifikācija un resertifikācija), sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā dublikāta izgatavošanas izcenojumus nosaka saskaņā ar cenrādi (pielikums).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre I.Circene

Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.31

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(Ls)

PVN
(Ls)*

Cena ar PVN
(Ls)

1.

Profesionālās darbības pārskata izvērtēšana

aptaujas anketa

10,00

0,00

10,00

2.

Sertifikācijas eksāmena praktiskās daļas kārtošana

sertifikācijas eksāmens

10,00

0,00

10,00

3.

Sertifikācijas eksāmena teorētiskās daļas kārtošana

sertifikācijas eksāmens

15,00

0,00

15,00

4.

Resertifikācija

resertifikācijas lapa

17,00

0,00

17,00

5.

Sertifikāta vai tā dublikāta noformēšana, reģistrēšana un izsniegšana

sertifikāts/dublikāts

7,00

0,00

7,00

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

Veselības ministre I.Circene