Dokumenti

Sertificējamās personas iesniegums Latvijas Ārstniecības personu Profesionālo Organizāciju Savienības sertifikācijas komisijai

Sertificējamās personas iesnieguma formu skatīt šeit.


Sertifikācijas lapa

Sertifikācijas lapas formu skatīt šeit.


Resertificējamās personas iesniegums Latvijas Ārstniecības personu Profesionālo Organizāciju Savienības sertifikācijas komisijai

Resertificējamās personas iesnieguma formu skatīt šeit.


Resertifikācijas lapa

Resertifikācijas lapas formu skatīt šeit.


Uzņemšanas Latvijas fizikālās medicīnas asociācijā iesnieguma forma

Uzņemšanas iesnieguma formu skatīt šeit.