Visi Ilze raksti

Ūdensdziedniecības kursi

LFMA rīko Ūdensdziedniecības kursus no 27.09 – 29.09.
Teorētiskā daļa 27.09., 28.09 plkst.16.00, prakse – 29.09. Cena – LFMA biedriem EUR 60, pārējiem – EUR 80. Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tel. 29510148.

Kursi – Fizioterapija geriatrijā

LFMA rīko Zoom kursus “Fizioterapija geriatrijā”. Norises laiks – 22.,23. septembris, plkst. 15.00. Maksa par kursiem – LFMA biedriem EUR 60, pārējiem – EUR 80. Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tel. 29510148.

Kursi Aromterapijā

LFMA rīko kursus Aromterapijā. Kursu norises laiks – 15.,16., 17. septembris, plkst. 14.00. Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tel. 29510148.

LFMA paziņojums

Latvijas fizikālās medicīnas asociācija informē, ka sākot ar 2022.g. septembri asociācijas rīkoto kursu maksa asociācijas biedriem pie samaksātas ikgadējās biedru naudas paliek nemainīga, bet pārējiem palielinās apmēram par 30 %.
Bez tam uz kursiem, kur kursantu skaits ir ierobežots priekšroka tiks dota asociācijas biedriem.

Cien. kolēģi!

Aicinām piedalīties lielākajā medicīnas forumā Latvijā, kas notiek reizi četros gados un kurā ik reizi piedalās vairāki tūkstoši ārstu no Latvijas un ar Latviju saistīti ārsti no visas pasaules, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, izvērtētu aizvadīto piecu gadu laikā gūto pieredzi, smeltos spēkus par skaistu tradīciju kļuvušajā kopā būšanā kongresā un veidotu vīziju Latvijas medicīnas attīstībai nākotnē.
Šogad, pēc piecu gadu pārtraukuma, 9. Latvijas Ārstu kongress norisināsies 2022. gada 21.–24. septembrī ATTA CENTRE Krasta ielā 60, Rīgā. Kongresa vienojošais temats būs virzība uz pacienta centrētu precīzijas medicīnu. Paralēli kongresam notiks arī Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas kongress, kā arī Latvijas Māsu asociācija (LMa) atzīmēs 100 gadus māsu profesijai Latvijā. Savukārt Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienības (LĀZA) svinēs 75 gadu pastāvēšanu.

Trešdien, 21. septembrī, būs svinīgais dievkalpojums Doma baznīcā, ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa, kā arī pirmās sešas zinātniskās sesijas un dalībnieku tikšanās neformālā gaisotnē.

Ceturtdien, 22. septembrī, notiks kongresa atklāšanas plenārsēde “200 gadu Latvijas medicīnā – zinātne, izaugsme un atklājumi”, kuras laikā tiks pasniegtas Latvijas Medicīnas fonda stipendijas. Plenārsēdi vadīs Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas vēstures institūta direktors profesors Juris Salaks. Šajā dienā notiks arī plenārsēde “Medicīniska kļūda. Pacientu un ārstu savstarpējo attiecību ētiskie un juridiskie aspekti drošas medicīnas kontekstā”, kā arī vairākas zinātniski praktiskās sesijas un diskusijas, dodot iespēju jebkuram Latvijas ārstam nepastarpināti iesaistīties kongresa darbā.

Savukārt piektdien, 23. septembrī, ar īpašu plenārsēdi “Mūsu ceļš medicīnā– zināšanas, darbs, humānisms” tiks atzīmēta LĀZA75 gadu jubileja, godinot Latvijas mediķu sasniegumus ārvalstīs. Tai sekos plenārsēde “Medicīnas politizācija un medicīnas attīstības potenciāls ekonomiskās krīzes apstākļos”, kā arī virkne diskusiju un starpdisciplināru zinātnisko sekciju un zinātniski praktisko sesiju.

Kongress noslēgsies sestdien, 24. septembrī, ar plenārsēdi – “Ieskatoties nākotnē: Latvijas medicīna nākamajā simtgadē/nākamajās simtgadēs”, dodot vielu pārdomām līdz nākamajam Latvijas Ārstu kongresam, kurā atzīmēsim tā 10 jubileju.

Katram kongresa dalībniekam ir iespēja sniegt ieguldījumu kongresa satura tapšanā, piedaloties kongresā ar tēzēm/klīnisko gadījumu, kas būs pieejams kongresa elektroniskajā grāmatā un kā stenda referāts.

Plašāka informācija kongresa mājas lapā www.arstukongress.lv

Aicinām pieteikties kongresam www.arstukongress.lv līdz 4.jūlijam (zemāka dalības maksa).Uz tikšanos kongresā! Gens una sumus!

Biedru nauda

LFMA atgādina, ka biedru nauda (EUR 5 gadā) par tekošo gadu jāmaksā regulāri gada 1. ceturksnī. To var pārskaitīt asociācijas kontā vai pie sekretāres klātienē.