Visi Ilze raksti

Aptauja “Par veselības darbaspēka stratēģiju Latvijā”

Veselības ministrija vēlas noskaidrot tālākizglītības pasākumu tiešo lietotāju viedokli par tālākizglītības pasākumu piedāvājumu un tā atbilstību ārstniecības personu profesionālās pilnveides vajadzībām Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta atbalstītā projekta Nr. REFORM/SC2021/09 “Par veselības darbaspēka stratēģiju Latvijā” ietvaros.
Aptauja pieejama šeit.
Aizpildīšanas termiņš ir līdz 2023.gada 18.janvārim

“Dzīvo Vieglāk” lekcijas par uztura pamatprincipiem

Vēlamies Jūs iepazīstināt ar programmas “Dzīvo Vieglāk” platformas sadaļu ĀRSTIEM un ĀRSTNIECĪBAS PERSONĀM

Lekcijās ārstniecības personām tiks sniegts zināšanu kopums par uztura pamatprincipiem, kas noderēs, lai kvalitatīvi konsultētu pacientus uztura jautājumos un dotu viņiem pamatotus ieteikumus dažādās situācijās. Lekciju cikls ieteicams kā padziļināts bāzes kurss uzturzinātnē.

Uztura speciālists nav tiesīgs diagnosticēt un nozīmēt ārstēšanu, savukārt jebkuras citas medicīnas nozares speciālistam zināšanas saistībā ar uzturu ne vienmēr ir pietiekami plašas. Programma radīta, lai veicinātu starpdisciplināru sadarbību starp dažādu specialitāšu ārstniecības personām. 

Mūsu mērķis ir panākt, lai pacients no visām ārstniecības personām saņemtu vienādu, ticamu un standartizētu informāciju. Un ieguvēji no tā būsim visi – gan uztura, gan arī citu medicīnas nozaru speciālisti, bet it īpaši – mūsu pacienti.