RESERTIFIKĀCIJAS DOKUMENTU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

LFMA atgādina, ka resertifikācijas dokumenti jāiesniedz OBLIGĀTI ne vēlāktrīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām ( Ministru kabineta noteikumi Nr. 943).