Svarīgi -ZOOM kursu apmeklētājiem!

LFMA informē, ka, lai piekļūtu Zoom kursiem ļoti vēlams nodrošināt piekļuvi datoram. Izvērtējot iepriekš radušās problēmsituācijas, esam secinājuši, ka pieslēgšanās no jebkādas citas ierīces negarantē iespēju kvalitatīvi apmeklēt kursus.