Aptauja “Par veselības darbaspēka stratēģiju Latvijā”

Veselības ministrija vēlas noskaidrot tālākizglītības pasākumu tiešo lietotāju viedokli par tālākizglītības pasākumu piedāvājumu un tā atbilstību ārstniecības personu profesionālās pilnveides vajadzībām Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta atbalstītā projekta Nr. REFORM/SC2021/09 “Par veselības darbaspēka stratēģiju Latvijā” ietvaros.
Aptauja pieejama šeit.
Aizpildīšanas termiņš ir līdz 2023.gada 18.janvārim