Biedru nauda

LFMA atgādina, ka biedru nauda (EUR 5 gadā) par tekošo gadu jāmaksā regulāri gada 1. ceturksnī. To var pārskaitīt asociācijas kontā vai pie sekretāres klātienē.