Par Resertifikācijas dokumentiem

Lai nepieļautu kļūdas sertifikātu derīguma termiņos Resertifikācijas dokumentiem obligāti jāpievieno pēdējā sertifikāta kopija.