Resertifikācijas dokumentu iesniegšanas termiņš

LFMA atgādina, ka resertifikācijas dokumenti jāiesniedz ne vēlāktrīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām ( Ministru kabineta noteikumi Nr. 943).