“Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības” lekciju cikls “Neiropsiholoģija”

Biedrība “Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība” aicina piedalīties lekciju ciklā

“NEIROPSIHOLOĢIJA”

LĀPPOS apstiprināti 3 TIP par katru lekciju

(2021. gada 7.jūnijā, 14.jūnijā un 21.jūnijā)

Lekciju ciklu vada

Mg.psych. Edmunds Vanags,

Latvijas Universitātes lektors, pētnieks

Zinātniskā grāda kandidāts klīniskās psiholoģijas apakšnozarē. Lektors un pētnieks ar ilggadēju darba pieredzi, pasniedzot lekcijas gan kognitīvajā psiholoģijā, gan neiropsiholoģijā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē.

1.lekcija   “Neiropsiholoģijas pamati” Kur galvas smadzenēs “dzīvo” atmiņas, uzmanības, valodas u.c. kognitīvās funkcijas un kā var lokalizēt traucējumu vietas, izmantojot neiropsiholoģiskās izpētes metodes. Lekcijas laikā tiks aplūkoti jaunākie pētījumi par to, kādas galvas smadzeņu un citu ķermeņu struktūras saistāmas ar pamata kognitīvajiem procesiem. Lekcijas laikā tiks demonstrēti video un dalībniekiem piedāvāti praktiski uzdevumi. 
2.lekcija   “Neiroloģiskie traucējumi un rehabilitācija” Biežāk sastopamo neiroloģisko traucējumu pārskats un ko  tādos gadījumos spēj darīt neiropsihologs (klīniskais psihologs, dažādi terapeiti, mākslu terapeiti). Lekcijā tiks aplūkota, piemēram, UDHS, epileptisko sindromu, demenču raksturīgākie kognitīvo spēju, deficītu profili. Papildu tiks aplūkotas zinātniski pamatotas neirorehabilitācijas metodes un to pielietojums dažādu neiropsiholoģisko traucējumu gadījumos. Lekcijas laikā tiek demonstrēti video un dalībniekiem piedāvāti praktiski uzdevumi.
3.lekcija   “Neiropsiholoģija un mākslu terapija” Kā 1. un 2. tēma saistās ar mākslas terapiju? Ko zinām no pētījumiem par terapeitisko ietekmi uz galvas smadzenēm, ķermeņa funkcionēšanu? Lekcijā tiks aplūkoti empīriskie pētījumi par mākslas terapijas saistību ar izmaiņām neirokognitīvajos procesos. Pamatojums tiks sniegts, izmantojot “Embodied embedded cognition (EEC)” perspektīvu (prāts nav atdalīts no ķermeņa un otrādi). Lekcijas gaitā tiks diskutēts par to, ka dažādu traucējumu gadījumā ir svarīgi kaut ko sistemātiski darīt arī ar ķermeni, ne tikai pasīvi ar prāta konstrukcijām. Lekcijas laikā tiks rosinātas diskusijas, dalībnieku jautājumu uzdošana un neskaidrību izzināšana.
Darba metodes lekcija, diskusija, video materiāli, praktiski uzdevumi, tests

Aicināti piedalīties: mākslas terapeiti, mākslas terapijas studenti un funkcionālie speciālisti.

Norises laiks:

7.jūnijs 18:00 – 20:30

14.jūnijs 18:00 – 20:30

21.jūnijs 18:00 – 20:15

Norises vieta: ZOOM tiešsaistes platforma

  • Zoom tiešsaistes piekļuve dalībniekiem tiks izsūtīta lekcijas cikla dienā uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi

Lekcijas tiks ierakstītas!

  • Ieraksts būs pieejams līdz nākošās lekcijas sākumam.
  • Kopā ar katras lekcijas ierakstu dalībniekiem tiks nosūtīts neliels tests, kura aizpildīšana būs obligāta, lai saņemtu TIP par lekcijas noklausīšanos, pareizo testa atbilžu īpatsvaram jābūt vismaz 75%.
  • Laiks testa izpildei – 1.nedēļa (kamēr pieejams ieraksts)

Pieteikšanās semināram līdz 3.jūnijam (ieskaitot) / pieteikuma anketa tiks slēgta 04.06.2021 plkst. 07:30 / pēc pieteikuma anketas slēgšanas, pieteikšanās vairs nav iespējama.

Pieteikuma anketa: https://forms.gle/78uS57RaXCDTgaMJ7

Dalības maksa: Mākslu terapijas asociāciju biedriem un mākslas terapijas studentiem  1 lekcija – 20.00 EUR 3 lekcijas – 50.00 EUR Citiem funkcionālajiem speciālistiem 1 lekcija – 30.00 EUR 3 lekcijas – 70.00 EUR Dalības maksa jāpārskaita līdz 4.jūnija 12:00 Dalības maksa skaitās pārskaitīta tad, kad maksājums ir saņemts LMTAA kontā. Lūdzu, veiciet maksājumus savlaicīgi! Kontaktinformācija  
Biedrība ”Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība”
Reģ.Nr. 40008116316
Juridiskā adrese: Čiekurkalna 2. līnija 26-30, Rīga, LV-1026
AS Swedbank
HABALV22
LV33HABA0551030667234
e-pasts: talakizglitiba@maksluterapija.lv Elīna Cauna-Ņitavska mob.tel. 28282813