Kursi- Ārstnieciskā vingrošana pie insultiem

Ārstnieciskā vingrošana pie insultiem(20 st.) – 23.10.- 24.10.2020. , plkst. 15:00, Meteoru ielā 17.

Maksa 60 eiro.

Lūdzu pieteikties, savlaicīgi, zvanot 29510148 (Silvija Jorķe).