Kursi- Specializācija Fizikālā terapijā

Fizikālā terapija (specializācija) – 6 nedēļas no 05.10.2020. , Meteoru ielā 17.

Maksa 500 eiro.

Pieteikties, zvanot 29510148 (Silvija Jorķe).