Kursi

Kursi – Reimatisko slimību rehabilitācija- 27., 28., 29. jūlijā plkst. 14:00, Meteoru ielā 17.

Pieteikties zvanot – 29510148 ( Silvija Jorķe)