Resertifikācijas dokumenti

Resertifikācijai nepieciešamie dokumenti:


1. Iesniegums, veidlapa
2. Diploma kopija, medicīniskā izglītība
3. Specializācijas apliecības kopija
4. Sertifikāta kopija
5. Darba atskaite par pēdējiem 5 gadiem, kuru apstiprina darba devējs 
6. Atskaite par kvalifikācijas celšanu pēc iepriekšējā sertifikāta, 150 stundu apjomā, tai skaitā:

neatliekamā palīdzība         

kvalifikācija specializācijā - 90 stundu apjomā

pievienot kursu apliecību kopiju

7. Ārstniecības personu reģistrs

8. Valodas prasmes apliecības kopija:

masieriem 2. pakāpe

fizikālās terapijas māsām 3. pakāpe

 

Dokumentus resertifikācijai iesniegt ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms resertifikācijas.